PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Societatea Romana de Osteoporoza si Boli Musculo-scheletice (SROBMS) este o societate medicala cu sediul in Snagov, jud Ilfov, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor  nr. 29 PJ/2009, cod fiscal 26108228, reprezentată legal prin Președinte Conf. Dr. Daniel Grigorie, prelucrează date cu caracter personal cu respectarea prevederilor Regulamentului UE privind Protecția Datelor (GDPR) 2016/679 si legislației naționale.

Această Politică de Confidențialitate are scopul de a vă informa cu privire la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul societății Științifice și în legătură cu evenimentele organizate. Ne angajăm să respectăm legislația în vigoare și să asigurăm confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal ale membrilor și participanților.

 1. Datele cu Caracter Personal Colectate

Colectăm și procesăm următoarele categorii de date cu caracter personal, în funcție de scopul specific pentru care acestea sunt necesare:

Pentru membri:

 • Nume, prenume și date de contact (adresă de domiciliu, adresă de e-mail, număr de telefon)
 • Informații privind afilierea academică și profesională
 • Detalii privind cotizația de membru

Pentru participanții la simpozioane sau alte evenimente:

 • Nume, prenume și date de contact (adresă de domiciliu, adresă de e-mail, număr de telefon)
 • Informații privind afilierea academică și profesională
 • Detalii legate de participarea la eveniment

Pentru persoanele care ne contacteaza pe site:

 • Detalii de contact – adresă de e-mail
 • Alte detalii furnizate voluntar de persoana care ne contacteaza

 

 1. Scopul Colectării și Prelucrării Datelor

Colectăm și prelucrăm datele cu caracter personal în scopurile legitime ale Societății Științifice, cum ar fi:

 • Administrarea și organizarea evenimentelor științifice, inclusiv înregistrarea participanților
 • Comunicarea cu membrii și participanții cu privire la activitățile și evenimentele societății
 • Gestionarea și actualizarea listei de membri
 • Respectarea obligațiilor legale
 1. Păstrarea și Securitatea Datelor

Păstrăm datele cu caracter personal pe o perioadă strict necesară pentru scopurile pentru care au fost colectate sau conform cerințelor legale. Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor și să implementăm măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva accesului neautorizat, divulgării, alterării sau distrugerii.

 1. Drepturile Persoanelor Vizate

În conformitate cu GDPR, persoanele vizate au următoarele drepturi cu privire la datele lor cu caracter personal:

 • Dreptul la acces la datele personale: O persoană vizată poate solicita o copie a datelor cu caracter personal pe care societatea științifică le deține despre aceasta pentru a verifica exactitatea acestora. O persoană vizată poate solicita informații detaliate cu privire la scopurile pentru care datele sale cu caracter personal sunt prelucrate de către societatea științifică. Dacă datele cu caracter personal sunt dezvăluite sau transferate către terțe părți, persoana vizată poate solicita informații cu privire la aceste transferuri și identitatea terțelor părți implicate.
 • Dreptul la rectificare a datelor inexacte sau incomplete
 • Dreptul la ștergerea datelor – Dacă persoana a acordat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale și retrage acest consimțământ, datele vor fi șterse (cu excepția cazurilor în care prelucrarea este necesară din alte motive legale).
 • Dreptul la restricționarea prelucrării datelor – Dacă persoana vizată consideră că datele sale cu caracter personal sunt prelucrate ilegal, poate solicita restricționarea prelucrării în loc să fie șterse.
 • Dreptul la portabilitatea datelor
 • Dreptul la opoziție la prelucrarea datelor -Dacă societatea științifică prelucrează datele cu caracter personal pe baza intereselor legitime, iar persoana vizată consideră că drepturile și libertățile sale prevalează asupra acestor interese legitime, se poate opune prelucrării

 

Contact

Pentru orice întrebări sau solicitări referitoare la datele cu caracter personal sau pentru exercitarea drepturilor dvs., vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail sau la numărul de telefon furnizate pe site-ul nostru web.

Această Politică de Confidențialitate poate fi actualizată periodic pentru a reflecta schimbările în practicile noastre de protecție a datelor. Vă încurajăm să revizuiți această politică periodic.

Ultima actualizare: 5.09.2023

Prin utilizarea serviciilor noastre medicale, sunteți de acord cu prevederile acestei Politici de Confidențialitate și cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în conformitate cu aceasta.